Δημοσιεύτηκε στις Nov 4, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Νόμος 4555/2018 Παραχώρηση  χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.