Δημοσιεύτηκε στις Jun 29, 2021

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Χρηματοδότηση υφιστάμενων και υπό σύσταση ΚοινΣΕπ στη Δυτική Ελλάδα #ΚοινΣΕπ #Κοινωνική #Οικονομία
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.