Δημοσιεύτηκε στις Aug 23, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Υποσχέσεις που δόθηκαν αλλά δεν τηρήθηκαν και Ελπίζουμε σε μια Νέα Αρχή!
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.