Δημοσιεύτηκε στις Feb 19, 2020

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Νομικό Συμβούλιο Κράτους Σκεπτικό Απόρριψης Επιχορήγησης ΚοινΣΕπ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.