Δημοσιεύτηκε στις Sep 24, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα Μέλη ΚοινΣΕπ ΔΕΝ πληρώνουν Υποχρεωτικά Ασφαλιστικές Εισφορές στον ΟΑΕΕ
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.