Δημοσιεύτηκε στις Nov 8, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Σχετικά με την Υποχρέωση Εγγραφής στο ΓΕΜΗ των ΚοινΣΕπ με τον νόμο 4635/2019 άρθρο 86
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.