Δημοσιεύτηκε στις Apr 9, 2021

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Παραλαβή κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης και για νομικά πρόσωπα / οντότητες #ΚοινΣΕπ #Κοινωνική #Οικονομία
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.