Δημοσιεύτηκε στις Sep 18, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Ρεστία ΚοινΣΕπ Ευρωπαϊκή Διάκριση Καινοτομίας για την απορρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοειδή
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.