Δημοσιεύτηκε στις Oct 6, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

ΚοινΣΕπ Πλαν Μπι όταν η Υγεία έχει ….
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.