Δημοσιεύτηκε στις Mar 3, 2020

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.