Δημοσιεύτηκε στις Nov 19, 2019

Δομή Στήριξης Φορέων Κ.Αλ.Ο Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ

ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόσκληση για το πρόγραμμα “Χρηματοδότηση Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας”
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.